Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:38:44

Poprawka 18

Za: 4 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 13