Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:38:15

Poprawka 16

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 36 Nie głosowało: 8