Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:37:14

Poprawka 13

Za: 34 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 8