Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:36:02

Poprawka 9

Za: 0 Przeciw: 84 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 11