Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:35:41

Poprawka 8

Za: 53 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 9