Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:33:44

Poprawka 3, 6

Za: 35 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 8