Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:33:22

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13