Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:28:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 8