Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:28:00

Poprawka 19

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13