Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Dnia 04-09-2015 godz. 14:06:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9