Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:25:57

Poprawka 10, 18

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11