Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:25:31

Poprawka 9

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12