Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:25:14

Poprawka 8, 12

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10