Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:22:46

Poprawka 1

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9