Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-09-2015 godz. 14:05:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 12