Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-09-2015 godz. 14:20:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9