Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:19:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8