Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:18:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10