Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:17:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 10