Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:16:45

Poprawka 9-11

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10