Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:16:04

Poprawka 7

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 10