Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:15:22

Poprawka 6, 8

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9