Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 04-09-2015 godz. 14:14:40

Poprawka 5

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13