Narzędzia:

Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 07-08-2015 godz. 12:18:44

Poprawka 4

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 18