Narzędzia:

Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 07-08-2015 godz. 12:18:03

Poprawka 1, 2

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 17