Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:16:19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 17