Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:15:40

Wniosek mniejszości

Za: 35 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18