Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:15:03

Poprawka 7

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18