Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:14:32

Poprawka 5

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17