Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Dnia 07-08-2015 godz. 12:12:35

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 17