Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Dnia 07-08-2015 godz. 12:11:18

Poprawka 6

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21