Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Dnia 07-08-2015 godz. 12:10:33

Poprawka 4

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18