Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Dnia 07-08-2015 godz. 12:10:13

Poprawka 3

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18