Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Dnia 07-08-2015 godz. 12:09:53

Poprawka 2

Za: 33 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17