Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dnia 07-08-2015 godz. 12:08:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18