Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 07-08-2015 godz. 12:06:24

Poprawka 5

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19