Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 07-08-2015 godz. 12:05:19

Poprawka 2

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24