Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 07-08-2015 godz. 12:04:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19