Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 07-08-2015 godz. 12:03:08

Poprawka

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25