Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:01:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18