Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:01:00

Poprawka 2-5

Za: 11 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 18