Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:00:33

Poprawka 1, 6

Za: 1 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18