Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Dnia 07-08-2015 godz. 11:58:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 71 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 18