Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dnia 07-08-2015 godz. 11:56:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 18