Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 11:55:22

Poprawka 5

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24