Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 11:55:07

Poprawka 4

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20