Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 11:54:04

Poprawka 1, 2

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23