Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:52:23

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 42 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17