Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:51:58

Poprawka 30

Za: 4 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 17