Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:51:31

Poprawka 25

Za: 50 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 17